Entry Thumbnail

Maskerade Prototypen comfortabel en 0-op-de-meter

Beide Maskerade appartementen op Heijplaat in Rotterdam worden sinds 2015 bewoond. De bewoners maken gebruik van deze woningen als onderzoekers. Zij houden een logboek bij waarin hun woonbeleving en het energieverbruik wordt genoteerd. Ook hebben zij regelmatig bezoek van geïnteresseerden.  Er is nu 2 jaar gemonitord en naar aanleiding van […]

Posted by
Entry Thumbnail

na 10 jaar evaluatie Maskerade project

In nauw overleg met Corporatie Kleurrijk Wonen uit Tiel heeft er op 13 juli 2017 een evaluatie overleg cq project bezoek van het project CONCORDE in Buren plaatsgevonden. Initiatiefnemers Niek Habraken van Kleurrijk Wonen, Ted van Netten van Stigt van De Vree en Sliepen en Maarten van der Breggen van […]

Posted by
Entry Thumbnail

Maskerade Prototype Heijplaat Rotterdam, winnaar van de Duurzaamheidsprijs Zuid-Holland 2016

Maskerade heeft met het Prototype in Rotterdam de Duurzaamheidsprijs Zuid-Holland 2016 gewonnen. Zaterdag 14 januari 2017 ontving Maarten van der Breggen uit handen van prof. dr. ir. Pier Vellinga de prijs….. Maskerade staat voor duurzame woningen met een minimale impact op de leefomgeving. Dit gaat verder dan een nul-op-de-meter (energieneutrale) […]

Posted by
Entry Thumbnail

Maskerade Prototype genomineerd voor de Zuidhollandse duurzaamheidsprijs 2016..!

Samen met nog 3 andere duurzame initiatieven is Maskerade Prototype genomineerd voor de Zuidhollandse duurzaamheidsprijs 2016. Op welke wijze levert dit initiatief een bijdrage aan een duurzaam Zuid-Holland? Het Maskerade Prototype is ontwikkeld als methode om industrieel, duurzaam te kunnen bouwen in binnenstedelijk gebied: flexibel, zeer snel, energieneutraal en CO2 […]

Posted by
Entry Thumbnail

Voorlichtingsbijeenkomsten Maskerade Bouwmethode

Maskerade OGP organiseert in samenwerking met het ICDuBo op afspraak voorlichtingsbijeenkomsten over ons duurzame, flexibele, energie-0-concept. Het karakter van deze bijeenkomsten is vraaggericht en daarbij is altijd een bezoek aan ons Prototype verbonden. Voor afspraken kunt u contact opnemen met Will Troch w.troch@planet.nl  of Denise Warnik d.warnik@icdubo.nl.

Posted by