Samen met nog 3 andere duurzame initiatieven is Maskerade Prototype genomineerd voor de Zuidhollandse duurzaamheidsprijs 2016. Op welke wijze levert dit initiatief een bijdrage aan een duurzaam Zuid-Holland? Het Maskerade Prototype is ontwikkeld als methode om industrieel, duurzaam te kunnen bouwen in binnenstedelijk gebied: flexibel, zeer snel, energieneutraal en CO2 reducerend. Op Heijplaat in Rotterdam zijn twee appartementen als proefproject gerealiseerd voor onderzoek en verdieping van de innovaties. En wat maakt dit project innovatief? De innovatie bestaat uit de interactie van het industrieel bouwen met geprefabriceerde en hernieuwbare grondstoffen, de in- en externe flexibiliteit, het klimaatneutraal zijn van materiaal en energiegebruik en de reductie van CO2. De motivatie van de jury bestaande uit: hoogleraar klimaatverandering Pier Vellinga, regiobestuurslid Ria de Ridder en D66 Statenlid Anneke Wijbenga. Duurzaam bouwen is meer dan een nul op de meterwoning. De materialen waaruit de woning zelf gemaakt is, zijn zeker even belangrijk. De initiatiefnemers van dit project hebben dat goed begrepen. Zij laten dit zien met een voorbeeldwoning op Heijplaat Rotterdam. Een voorbeeld dat navolging verdient.