In nauw overleg met Corporatie Kleurrijk Wonen uit Tiel heeft er op 13 juli 2017 een evaluatie overleg cq project bezoek van het project CONCORDE in Buren plaatsgevonden. Initiatiefnemers Niek Habraken van Kleurrijk Wonen, Ted van Netten van Stigt van De Vree en Sliepen en Maarten van der Breggen van Maskerade wilden met deze evaluatie met name de aspecten gerelateerd aan het bouwen in 4 verdiepingen in houtskeletbouw in beeld brengen.

Onderstaande punten zijn de revue gepasseerd:

  1. TNO heeft in augustus 2009 in het project Concorde een geluid-en trilling onderzoek uitgevoerd. Er wordt op alle fronten voldaan aan het Bouwbesluit. De conclusie was dat in feite de lucht- en contactgeluid isolatie een klasse beter scoorde dan er in de NEN1070 is aangegeven [rapport TNO-034-DTM-2009-03502].
  2. De bewoners die worden bezocht geven aan dat zij geen geluidoverlast ondervinden van de beneden-, boven-, en zijburen. Ook het centrifugeren van de wasmachine wordt niet gehoord of gevoeld.
  3. De woning indeling als 3 kamerwoning met een gevelbreedte van 7,2 meter wordt als prettig ervaren en is vanwege de vrije overspanning vrij indeelbaar.
  4. De van der Bent Stichting heeft op de 4e verdieping een woonunit voor 6/8 licht geestelijk gehandicapte cliënten ingericht. Vanwege de vrije constructie overspanning van 7,5 meter is deze functie [achteraf] verhoudingsgewijs eenvoudig ondergebracht.
  5. Wat betreft de onderhoudsaspecten vraagt Concorde, is gebleken, niet meer onderhoud dan andere complexen van de Corporatie. De overdekte galerijen, de keuze voor geveltegelwerk en een omgekeerd dak [isolatie met ballast grind] worden hier als positief beoordeeld. Ook de hal met veel hout en de houten hoofdtrap worden door de bewoners gewaardeerd en blijken in onderhoud geen extra meerkosten op te leveren.
  6. De keuze voor een collectieve installatie voor ventilatie, verwarming en warmwater gekoppeld aan een warmtepomp met open bron is gebleken geen goede keuze te zijn. De open bron presteerde niet als verwacht, met als gevolg dat het Electra verbruik voor de installaties omhoog gaat. Daarnaast heeft het lange leiding verloop van met name de warmwater- en ventilatie leidingen gevolgen voor de watertemperatuur en de ventilatie van de laatste woningen.

Contactpersonen Kleurrijk Wonen: Niek Habraken en Lennart de Vos.

Tiel, 13 juli 2017