De grote voordelen van Maskerade ten opzichte van de unit bouwers. De kwaliteit is gebaseerd op permanente bouw, de flexibiliteit komt voort uit de scheiding van casco/inbouw en de opbouw elementen zijn gemakkelijk her te gebruiken. De Maskerade bouwmethode is gebaseerd op het monteren en dus ook demonteren van grote geprefabriceerde houten elementen voor vloeren, gevels, bouwmuren en daken. De kwaliteit van het casco is afgestemd op permanente bouw met de daarbij behorende afschrijvingsperioden. In 2018 is het Maskerade Prototype (2 appartementen) op de Heijplaat in Rotterdam gedemonteerd om in april 2019 weer binnen 2 weken opgebouwd te worden op een andere locatie met een andere bestemming.